Çevre Politikası


Gönüç çevre sorumluluğu ile hareket etmekte ve gerçekleştirdiği projelerin çevre sağlığına muhtemel zararlarını önlemek amacıyla sürdürülebilir stratejiler hayata geçirmektedir. Gönüç olarak, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;


Çalışmalarımızın/projelerimizin çevre üzerindeki etkileri tespit etmek ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi almak,

Gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmak; israfı önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

Projelerimizin sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutmak; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almak,

Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek,

Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak,

Çalışanlarımıza, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek